My Wy Oni

Rodzina sposobem na kryzys. Kto może starać się o status rodziny zastępczej? Dokąd mają udać się ci, którzy chcą w ten sposób pomagać dzieciom? Ponadto stałe elementy programu: prezentacja najciekawszych katolickich publikacji oraz audi