My Wy Oni

Dorosłe Dzieci Alkoholików - w programie rozmawiamy o obciążeniach w dorosłym życiu, jakie niesie ze sobą wyjście z rodziny uzależnieniowej. Gośćmi Marka Jaromskiego są: terapeuta Cezary Biernacki ze Stowarzysznie "Od Do" i Monika Wo