My Wy Oni

Tym razem program My Wy Oni gościć będzie w Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi, prowadzonym przez zgromadzenie sióstr Antonianek. Siostry pomagają kobietom, czasem jeszcze bardzo młodym w odnalezieniu na nowo miejsca w rzeczywistości. Do tej pory przyjęły ponad 700 samotnych matek i tyle samo dzieci.
Chcemy powiedzieć o prawach samotnych matek, takich jak prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz do zasiłków rodzinnych. Postawimy też pytanie, czy i jak pomagamy samotnym matkom zaakceptować i przyjąć dziecko, które pojawiło się jako „niechciane”.
Gościem w studiu będzie ks. Marek Dziewiecki, od wielu lat zajmujący się duszpasterską pomocą kobietom w trudnych sytuacjach oraz pan Dariusz Karłowicz, twórca fundacji „Świętego Mikołaja”, która pomaga Domom Samotnej Matki w całym kraju.