My Wy Oni

Tym razem program My Wy Oni gościć będzie w Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi, prowadzonym przez zgromadzenie sióstr Antonianek. Siostry pomagają kobietom, czasem jeszcze bardzo młodym w odnalezieniu na nowo miejsca w rzeczywis