My Wy Oni

W programie o polskich rodzinach, które w niedziele po Wielkanocy wychodzą na place miast aby rozmawiać o Bogu. Inicjatywa narodziła się w zeszłym roku dzięki słowom papieża Franciszka do dzielenia się Ewangelią na „100 placach Rzymu”.