My Wy Oni

Co to jest "białe małżeństwo"? Czy w XXI wieku dwoje bliskich sobie ludzi - małżonków potrafi się obyć bez seksu? Czy małżeństwo niesakramentalne może odnaleźć się w Kościele? Te pytania stawia Marek Jaromski wraz z autorem kolejnego odcinka programu. Opiekę merytoryczną sprawuje obecny w programie ks. Mirosław Pilśniak - duszpasterz małżeństw niesakramentalnych.


Trzeba podejmować próby odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, dotyczących związków niesakramentalnych z "przeszłością". Osoby będące w związkach a mające ważny ślub kościelny z poprzednim partnerem, świadomie rezygnują z życia we wspólnocie Kościoła. W ich świadomości pokutuje myśl, że są z niej automatycznie wykluczeni. Odmawiają sobie prawa do pojednania z Bogiem będąc pewnymi, że im się ono nie należy. Mają się za niegodnych, potępionych.


W programie dotkniemy problemu czystości, wstrzemięźliwości seksualnej i ogólnie sensu trwania w takim związku. Poznamy historie małżeństw, które podjęły próbę powrotu do wspólnoty Kościoła i podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, bolesnym zmaganiem z codziennością ale też silnym poczuciem istnienia nadziei i miłości.