My Wy Oni

Co to jest "białe małżeństwo"? Czy w XXI wieku dwoje bliskich sobie ludzi - małżonków potrafi się obyć bez seksu? Czy małżeństwo niesakramentalne może odnaleźć się w Kościele? Te pytania stawia Marek Jaromski wraz z autorem kolejnego