My Wy Oni

Talent do ...podawania ręki tym, którzy upadli, to dar, który odnalazła w sobie siostra Elvira Petrozzi. Postanowiła poświęcić swe życie młodzieży zepchniętej na margines. W 1983 założyła we Włoszech wspólnotę Wieczernik, której domy, przyjmują młodych ludzi z problemami. Pierwszy dom wspólnoty w Polsce – w Giezkowie k. Koszalina - poświęcił w 2001 roku ks. bp Jeż.