My Wy Oni

Odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Komorowo. Czy Bóg słusznie wymyślił starość i czy starzy ludzie mogą wieść godne i radosne życie w dzisiejszej Polsce?