My Wy Oni

Oziorno - maleńka miejscowość w Kazachstanie. Od 1936r. deportowano tu masowo Polaków. Dzisiaj przyjeżdżają tu tłumy ludzi z całego świata, odbywają się spotkania młodzieży. Ludzie modlą się wspólnie uczestnicząc w naborzeństwach. Wojciech Jaromski wraz z twórcami programu odwiedzili to miejsce poszukując odpowiedzi na pytanie: " jaki to cud sprawił, że licząca raptem 600 mieszkańców miejscowość stała się międzynarodowym sanktuarium?".


Historia mówi o cudownym pojawieniu się jeziora pełnego ryb, dzięki którym mogli przetrwać zesłańcy. Czy to cud? - zdania miejscowych są podzielione. Mogło to być zjawisko naturalne. Nie jest to dzisiaj istotne, bo niewątpliwie stało się czytelnym znakiem od Boga. Pracujące w Oziornie siostry karmelitanki mówią, że to miejsce przyciąga ludzi. Sprawia, że miejscowi nie emigrują i gromadzi pielgrzymów. Ta sucha, nieurodzajna ziemia wydaje owoce będące strawą duchową dla tubylców i ludzi z całego świata. Czy to nie jest cud?