My Wy Oni

Oziorno - maleńka miejscowość w Kazachstanie. Od 1936r. deportowano tu masowo Polaków. Dzisiaj przyjeżdżają tu tłumy ludzi z całego świata, odbywają się spotkania młodzieży. Ludzie modlą się wspólnie uczestnicząc w naborzeństwach. Wojci