My Wy Oni

Czy współżycie seksualne stanowi w Kościele temat tabu? Co mówi Kościół o współżyciu seksualnym? Czy jest przeciwko cielesnym przyjemnościom? Jaka jest przyczyna nieporozumień w tej dziedzinie? Czy Pan Bóg popiera s