My Wy Oni

Ponad 1000 mieszkańców Leśnej koło Żywca nosi przy sobie deklaracje, że w przypadku nagłej śmierci oddają swoje organy do przeszczepu. Wielu zgadza się na oddanie szpiku kostnego. Inicjatywa wyszła od miejscowego proboszcza.