My Wy Oni

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie obecnie mieści się nowicjat zakonny, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego, niegdyś był eremem. Dziś zaprasza wszystkich pielgrzymów poszukujących wyciszenia i modlit