My Wy Oni

W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o kosztach jakie ponosi rodzina, gdy ktoś z rodziców wyjeżdża na „saksy”, czyli o kosztach emigracji zarobkowej. Poznamy historie rodzin z różnych stron Polski i zastanowimy się nad psychicznymi i duchowymi skutkami wyjazdów za pieniędzmi.
Prowadzący program Marek Jaromski będzie rozmawiał na ten temat z młodzieżą i duszpasterzami jadącymi na spotkanie modlitewne w Lednicy. Mowa będzie o problemach, ale także o tym, jak takim rodzinom można pomóc.