My Wy Oni

Pierwszą bezpłatną receptę doktor Ilona Rosiek-Konieczna wypisała na matkę, a wszystko zaczęło się, kiedy upadł komunizm: do jej gabinetu w Nowej Hucie ściągali biedacy z całego miasta i okolicznych wsi. – „Pani doktor pomoże!” &nda