My Wy Oni

Kolejny odcinek programu z Saluzzo, w którym poznamy „drugą stronę” wspólnoty Cenacolo: rodziców, którzy – swoje uzależnione dzieci „oddali” wspólnocie.