My Wy Oni

Są na świecie miejsca, gdzie wciąż trwa wojna. Giną ojcowie, płona domy a dzieci znają tylko okrutny świat dorosłych. Takim miejscem jest Czeczenia.