My Wy Oni

Program ma na celu pomoc ludziom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom.
Chcemy przybliżyć, szczególnie rodzicom narkomanów, przebieg procesu uzależnienia.
Bardzo często bliskie osoby z otoczenia osoby uzależnionej, nie dostrzegają w porę
zagrożenia i mają problemy z "twardym" traktowaniem swojego pogrążającego się w nałogu
dziecka czy małżonka.