My Wy Oni

Program ma na celu pomoc ludziom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom. Chcemy przybliżyć, szczególnie rodzicom narkomanów, przebieg procesu uzależnienia. Bardzo często bliskie osoby z otoczenia osoby uzależnionej, nie dos