My Wy Oni

Jak to zrobić, żeby powstawały „bezpieczne” szkoły, które nie tylko uczą, ale i wychowują? Szkoły, których absolwenci będą chcieli budować świat oparty na chrześcijańskich wartościach? Skąd brać autorytety, którym dzi