My Wy Oni

Jak to zrobić, żeby powstawały „bezpieczne” szkoły, które nie tylko uczą, ale i wychowują? Szkoły, których absolwenci będą chcieli budować świat oparty na chrześcijańskich wartościach?Skąd brać autorytety, którym dzieci będą chciały zaufać? Wreszcie gdzie znaleźć sponsorów, którzy ideę tworzenia szkół potraktują poważnie? Pani Izabela Dzieduszycka stworzyła w Warszawie już kilka szkół, a kolejne grono ich wychowanków wchodzi właśnie w dorosłe życie.