My Wy Oni

Pani Bogusia Rutkowska z Wrocławia od lat sama utrzymywała swoją rodzinę, prowadząc zakład fryzjerski. Kiedy córka zaczęła mieć problemy z narkotykami, pani Bogusia załamała się... Przyjaciółka namówiła ją na spotkanie ze wspólnotą „Jana Chrzciciela”. „To był przełom w moim życiu, modląc się z nimi wypłakałam morze łez i wtedy zdarzył się w moim życiu cud!” – opowiada.