My Wy Oni

Co sprawia, że matka porzuca swoje dziecko? Co sprawia, że w dobie podróży kosmicznych umierają bezbronne, pozbawione miłości maleńkie dzieci?