My Wy Oni

Talent do śpiewania odkrywali państwo Kowalscy z Ostrowca Świętokrzyskiego u kolejnych swoich córek: pierwszej, drugiej, trzeciej... Jako siódmy urodził się syn – Jeremiasz i wtedy powstała grupa „Siostry Jeremiasza”.