My Wy Oni

Boże Narodzenie to czas cudów – mówi Matka Anna Helena, przełożona warszawskiego domu sióstr Zmartwychwstanek – ponieważ na kilka dni przed wigilią otrzymała wiadomość, że został uznany przez kościół cud uzdrow