My Wy Oni

Trudny dar wyciągania ręki do tych, którzy budzą lęk i niechęć, odnalazły w sobie dwie młode dziewczyny z Wrocławia. Ania i Dorota przechodząc codziennie obok dworca mijały – leżących często na ulicy – narkomanów. „To