My Wy Oni

W programie pokażemy Drogę Krzyżową w Iławskim więzieniu. Zobaczymy świadectwa kilku więźniów, dla których Droga Krzyżowa Chrystusa jest pretekstem do refleksji nad własnym życiem. Wraz z nimi będziemy rozważać stacje: Jezus przed sądem