My Wy Oni

Jak nauczyć dzieci modlić się? Czy mają "odklepywać" formułki,
czy raczej mówić do Pana Boga swoimi słowami? Czy modlitwa jest
dla dzieci czymś naturalnym, czy raczej trudnym? Od czego zacząć
naukę: od modlitw "na pamięć", czy własnych prostych słów?