My Wy Oni

Rodziny z Ługańska ze wschodu Ukrainy, które często zatraciły wiarę w Boga, uciekają do Lwowa, miasta katolickiego, które ze względu na swoją tradycję wielokulturową jest w stanie przyjąć i wesprzeć wszystkich ludzi, którzy są w