My Wy Oni

Karczówka to klasztor na górze, do którego drzwi stoją otworem dla każdego. Według legendy na zboczu tej góry ukryty jest skarb, a miejsce wskazuje figura Chrystusa. Klasztor został wzniesiony w XVII wieku. W czasie potopu szwedzkiego został splądrowany i częściowo spalony. Dziś ojcowie pallotyni otworzyli go dla tych, którzy chcą znaleźć duchowe skarby. Rozmowa z księdzem Janem Oleszką, przeorem klasztoru i jego współpracownikiem o. Nikodemem.