My Wy Oni

W w tym odcinku przedstawiamy stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie sakramentów Pojednania i Komunii dla osób rozwiedzionych, które weszły w kolejny związek. Jakie są przeszkody w otrzymaniu przez nich rozgrzeszenia? Czy są sytuacje nieodwracalne, kiedy małżeństwo sakramentalne nie rokuje, jest martwe? Czy wtedy Komunia jest możliwa? Co mówił niedawny synod biskupów w Rzymie na ten temat? Czy papież dopuszcza okoliczności, w których rozwiedzeni będą mogli przystępować do Komunii Św.?