My Wy Oni

W w tym odcinku przedstawiamy stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie sakramentów Pojednania i Komunii dla osób rozwiedzionych, które weszły w kolejny związek. Jakie są przeszkody w otrzymaniu przez nich rozgrzeszenia? Czy są