My Wy Oni

W programie: historie zakochanych, którzy swoich partnerów znaleźli we wspólnocie kościelnej. W społeczeństwach europejskich problem samotności występuje coraz częściej, tymczasem w kulturach pozaeuropejskich panują bardzo silne