My Wy Oni

Historia Józefa Krypajtisa. Za działalność patriotyczną w podziemnym harcerstwie został aresztowany i w 1949 roku zesłany do łagrów w Workucie. Pozostawił żonę z trojgiem dzieci. Pracował w morderczych warunkach. Przy życiu trzymała go wiara w Boga oraz korespondencja z rodziną. Od dożywocia w łagrach uratowały go modlitwy córki Joanny, kandydatki na ołtarze.