My Wy Oni

Czy to możliwe, aby widzieć kiedy straciło się wzrok? Aby dostrzegać cierpiące i samotne dzieci, potrzebujących opieki sąsiadów? Pan Zbyszek Krawczyk odkrył swoje „nowe oczy”. Siedem lat temu – na skutek ciężkiej choroby - stracił wzrok, popadł w depresję, stracił pracę i chęć do życia. Co sprawiło, że – jak mówi jego syn – „obudził się?”, zaczął pomagać innym?