My Wy Oni

Co trzecie dziecko w Polsce idzie do szkoły bez śniadania, 65 tysięcy dzieci jest głodnych codziennie, a niemal 150 tysięcy powinno być włączone w program dożywiania. W Finlandii biedne jest co dziesiąte dziecko, na Węgrzech co piąte, u nas – c