My Wy Oni

Zamach i „fatimskie” ocalenie Jana Pawła II są tematem magazynu Marka Jaromskiego, poświęconego 30-leciu wyboru Karola Wojtyły. Ponadto o wpływie, jaki wybór Papieża - Polaka wywarł na ich życie, opowiadają: Kazimierz Kąkol - były