My Wy Oni

Jak wyrazić treść i znaczenie dekalogu za pomocą muzyki? Muzyczny projekt Marcina Pospieszalskiego „Decalogue” poświęcony jest w całości Przykazaniom Bożym. Do współpracy zaangażowani zostali wybitni przedstawiciele rozmaitych styl