My Wy Oni

Wielu z nas jest zupełnie bezradnych wobec cierpienia – choroby czy wypadków losowych, które spotykamy na naszej drodze. Jak rodzić sobie w takich sytuacjach i skąd czerpać wsparcie? W programie opowiadamy między innymi historię rodziny państwa Staszałków, która znalazła się w prawdziwie tragicznym położeniu.