My Wy Oni

Porusza tematy dotyczące życia w rodzinie i oferuje praktyczną pomoc w problemach znanych widzom z bliższego i dalszego otoczenia, jak alkoholizm, anoreksja, narkomania i inne. Magazyn udziela duchowego wsparcia tym, którym towarzyszy poczucie