My Wy Oni

Porusza tematy dotyczące życia w rodzinie i oferuje praktyczną pomoc w problemach znanych widzom z bliższego i dalszego otoczenia, jak alkoholizm, anoreksja, narkomania i inne. Magazyn udziela duchowego wsparcia tym, którym towarzyszy poczucie porzucenia, samotność oraz zmagającym się z separacją w rodzinie.


Istotną częścią programu są świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Boga. Mówią o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Znani polscy terapeuci, psychologowie, duchowni, twórcy kampanii społecznych i fundacji doradzają, jak sobie pomagać w rodzinie. Prezentowane tu fundacje i akcje społeczne mają na celu wskazanie rodzicom gdzie mogą szukać wsparcia. Integralną częścią „My Wy Oni” jest dyskusja publicystyczna. Stanowi dopełnienie dla prezentowanych felietonów.


Na koniec programu cotygodniowe spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem.


Program przygotowywany przez dziennikarzy Redakcji Programów Katolickiej TVP: Urszulę Pruską, Elżbietę Ruman i Krzysztofa Żurowskiego
Prowadzą go na zmianę znana aktorka Małgorzata Kożuchowska i Marek Jaromski, dziennikarz telewizyjny i radiowy, artysta plastyk.