Mury zagłady

Portret socjologiczny warszawskiego getta. Kim byli ludzie żyjący w getcie? Jakie panowały między nimi stosunki społeczne, gospodarcze i kulturowe? Jak kształtowały się spory i różnice ideowe w obliczu nadciągającej tragedii? Rozważania został