Motel Polska

Dziś w programie między innymi o wypowiedzi Katariny Barley, wiceprzewodniczącej PE, która powiedziała, że „Państwa takie jak Polska i Węgry trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną grzywnę”. Poza tym o