Motel Polska

Oglądając wspólnie telewizje i spotykając się w telewizyjnym motelu goście recenzują i opisują współczesną Polskę.