Monety i banknoty NBP

Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa ma wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych – prawnych środków płatniczych w Polsce. Realizuje je emitując banknoty i monety obiegowe, ale też monety okolicznościowe i banknoty k