Mój ślad w telewizji

Profesor Jerzy Woźniak, wieloletni wykładowca i rektor łódzkiej filmówki, operator, reżyser i realizator telewizyjny i teatralny. Pracując w telewizji uczył się tego, jak on funkcjonuje po to, by z kolei samemu przekazać tę wiedzę stude