Mój ślad w telewizji

Chyba nie trzeba go przedstawiać bliżej. Przez lata pomagał Polakom radzić sobie w gospodarce wiecznego niedoboru, charakteryzującą PRL. - Nie ma ludzi zdolnych i niezdolnych - mówi - są tylko cierpliwi i niecierpliwi. Dzięki jego programowi m