Moda na rodzinę

Coraz więcej dzieci ma problemy z nauką i motywacją do niej. Co zrobić, by to zmienić? Jak mówić do dzieci, by chciały poświęcić czas na odrabianie lekcji? Czy stosować system kar, czy tylko chwalić? Czy można pozostawić ucznia samemu sobie, c