Moda na rodzinę

W programie o zachęcaniu dzieci do współpracy, czyli jak to zrobić, aby dzieci z przyjemnością uczestniczyły w życiu rodziny? Dyskusja o często stosowanych metodach rodziców: rozkazy, moralizowanie, oskarżanie, porównania, sarkaz