Moda na rodzinę

Coraz więcej młodzieży jest uzależniona od alkoholu i narkotyków - nad tym problemem pochyłą się goście Ewy Pietrzak, Hanna Ostrowska-Biskot, terapeutka uzależnień oraz Robert Pawełoszek, któremu udało się wygrać z nałogiem. W cyklu Eks