Moda na rodzinę

Od kilku lat wzrasta liczba dzieci korzystających z korepetycji. Rynek tych usług jest też coraz droższy. W programie zastanowimy się, czy ta pozaszkolna forma uzupełniania wiedzy jest dziś koniecznością czy może po prostu modą? W studio gościć będą