Moda na rodzinę

Coraz więcej uczniów ma zaświadczenia o rożnego rodzaju dysfunkcjach. Czy szkoły są przygotowane do tego, by pomagać uczniom z dysgrafią lub dyskalkulią? Ewa Pietrzak rozmawia z pedagogiem Joanną Białobrzeską oraz Januszem Wardakiem z Akademii Familijnej. W rozmowie ważnym akcentem będzie rola rodziców w nauczaniu i pomocy dzieciom z dysfunkcjami. W drugiej części programu Nela Zawadzka i Andrzej Piśko opowiedzą o pracy nad płytą „Strachy, zmory i upiory”, zwierzą się także ze swoich lęków, a Nela zdradzi receptę na pozbycie się tremy, związanej z występami na scenie.