Moda na rodzinę

Coraz więcej uczniów ma zaświadczenia o rożnego rodzaju dysfunkcjach. Czy szkoły są przygotowane do tego, by pomagać uczniom z dysgrafią lub dyskalkulią? Ewa Pietrzak rozmawia z pedagogiem Joanną Białobrzeską oraz Januszem Wardakiem z Akademii