Moda na rodzinę

Jak budować relacje w rodzinie? Dziadkowie, rodzice, dzieci – zasady, granice, rozwiązywanie konfliktów. Kiedy dobre rady zmieniają się w zrzędzenie? Jak mówić, aby dobre intencje nie zmieniły się w pouczanie? W jaki sposób