Młodzi twórcy mistrzom

Portret Jadwigi Staniszkis, laureatki Nagrody na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, wykładowczy