Młodzi twórcy mistrzom

Odcinek przedstawia sylwetkę wybitnego naukowca i lekarza, profesora Henryka Skarżyńskiego, człowieka, który sprawił, że tysiące ludzi odzyskało słuch. Jako pierwszy lekarz w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej dokonał wszczepu implantu ślimakowego, systemu, który pozwalał wejść w świat dźwięku osobom całkowicie głuchym. W kolejnych latach rozwijał ten program, dokonując jednocześnie kolejnych przełomowych operacji, m.in. wszczepienia implantu do pnia mózgu oraz wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą.