Młodzi twórcy mistrzom

Bohaterem odcinka jest prof. Lecha Leciejewicza, historyk i archeolog, badający przez ponad pół wieku okres wczesnego średniowiecza w Polsce i w Europie. Jego największe odkrycia miały miejsce podczas badań historii Kołobrzegu i Wenecji. Nowe